Nieuwe tachograaf symbolen

Nieuwe Tachograaf Symbolen

Binnenkort wordt de nieuwe 2e generatie slimme tachograaf verplicht gesteld. Als u nog geen eerste generatie slimme tachograaf heeft, bent u vanaf december 2024 verplicht om deze te gebruiken. Vanaf augustus 2025 geldt deze verplichting voor alle voertuigen. De 2e generatie tachograaf bevat nieuwe symbolen die gedetailleerdere informatie kunnen tonen aan de gebruiker.

Download het Tachograaf Symbolen overzicht

Klik op onderstaande knop om de overzichtskaart te downloaden

GRATIS DOWNLOADEN >

Bij het aanvragen geeft u aan dat u akkoord bent met onze Privacy Policy

Ontvang gratis!

Download start direct

tacho-symbolen-sheet

GNSS

Een van de opvallende verbeteringen van de nieuwe tachograaf is de toevoeging van symbolen omtrent de voertuigstatus. Zo is er een symbool toegevoegd voor de GNSS-sensor, waarmee nauwkeurige locatietracking mogelijk is. GNSS is een overkoepelende term die onder andere GPS omvat. GPS is natuurlijk al jarenlang de standaard is voor het traceren van de locatie van voertuigen. Met deze nieuwe toevoeging kunnen bestuurders nu nog preciezer de locatie van hun voertuig bepalen.

Gewicht Voertuigcombinatie

Een ander nieuw symbool geeft informatie over het gewicht van de voertuigcombinatie, dus het totale gewicht van zowel het voertuig als de aanhanger. Dit stelt bestuurders in staat om het gewicht van hun voertuig te monitoren en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geldende gewichtsbeperkingen en voorschriften.

Vracht

De nieuwe tachograaf kan nu ook specifiek traceren welk type vracht er wordt vervoerd. Dit is bijvoorbeeld het trarceren van goederen of passagiers, en de exacte locaties waar deze worden ingeladen en uitgeladen. Dit biedt bestuurders meer gedetailleerde informatie over hun lading en kan helpen bij het beheren van de logistiek en het voldoen aan de vereisten van de vrachtvervoersector.

Voordelen

Al met al biedt de 2e generatie slimme tachograaf een verhoogd niveau van gedetailleerde informatie aan bestuurders. Dit helpt ze om beter inzicht te krijgen in de de status van hun voertuig. Om specifiek te zijn, de locatie, het gewicht en de lading. Dit kan bijdragen aan een efficiënter en veiliger beheer van het transport, terwijl ook wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor de transportsector. Het is belangrijk voor bestuurders om zich bewust te zijn van de nieuwe verplichtingen met betrekking tot de 2e generatie slimme tachograaf en tijdig de nodige maatregelen te nemen om eraan te voldoen.

Offerte aanvraag