Alternatief voor bijtelling

Bijtelling tijdelijke auto

Fiscale bijtelling is voor veel zakelijke rijders een noodzakelijk kwaad. Echter, voor de ‘veelgebruiker’ is de bijtelling vaak interessant omdat het privé rijden van een zakelijke auto in dat geval veel goedkoper is dan zelf een auto aanschaffen en onderhouden. Voor diegene die niet zoveel privé rijden, bijvoorbeeld tot maximaal 10.000km per jaar, is de bijtelling verhoudingsgewijs wel duur. Immers, hoe meer men privé rijdt, hoe goedkoper het wordt en vice versa. Onderwerpen in dit artikel:

Alternatief voor bijtelling?

In juli van 2014 heeft de Belastingdienst samen met de VNA een aantal belangrijke afspraken gemaakt waarbij de bijtelling buiten beschouwing kan worden gelaten en het voertuig toch privé gebruikt kan worden.  Om de bijtelling achterwege te laten moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De vergoeding die de werknemer betaalt voor het privégebruik dient reëel/marktconform te zijn;
  • De vergoeding dient op eenzelfde wijze te worden berekend zoals verhuurbedrijven dat doen;
  • De vergoeding dient rechtstreeks aan de werkgever te worden betaald;
  • Er dient een kilometerregistratie systeem aanwezig te zijn welke is voorzien van een keurmerk RRS;
  • Alle afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd;
  • Voor DGA’s zullen individuele afspraken moeten worden gemaakt met de Belastingdienst.

Of het een echt alternatief gaat worden voor bijtelling vragen we ons af. De nieuwe regeling biedt wel ruimte voor meer flexibiliteit en nieuwe mobiliteitsconcepten voor zakelijk verkeer voor zowel werkgevers als voor leasemaatschappijen.

Offerte aanvraag